racingkam-cut_05kam-cut_06kam-cut_07kam-cut_08
kam-cut_03

kam-cut_15

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „K.A.M." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Nr 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000040114. Spółka jest podmiotem polskim.

 

Zgodnie z rejestrem handlowym głównym  przedmiotem działalności Spółki jest:

  • wydobycie żwiru
  • przerób żwiru
  • produkcja pelletu ze słomy

 

 

 

 

 

 

Produkty

p-01

Biomasa

Jesteśmy producentem wysokiej jakości pelletu ze słomy. Produkowany przez nas pellet posiada kaloryczność w przedziale 15 - 16 GJ.

 

bio-kam

Galeria

ga-kam-net-1